جریان نوآورانه بهبود زندگی

جریان نوآورانه بهبود زندگی

ابتدای صفحه

جانا؛ اولین جایزه نوآوری اجتماعی

مطالعات ما نشان می دهد که کشور‌هایی با زیست‏ بوم ‏های نوآوری توانمند که حمایت‌های مالی، مدیریتی و فنی قابل قبولی را برای کارآفرینان و ایده‌پردازان فراهم می‌کنند، توانسته اند به پیشرفت های خوبی در این حوزه دست یابند؛ از این رو، ما نیز معتقدیم که

برای توسعه هدفمند نوآوری ‏های اجتماعی در کشور باید زیست بوم نوآوری اجتماعی را تقویت کرده و از ارکان اصلی زیست‏ بوم از مرحله ایده‌پردازی تا گسترش بازار پشتیبانی کنیم .

ماحصل این تفکر، جایزه نوآوری اجتماعی است که سعی دارد تا با تبدیل شدن به سکوی توسعه زیست‏ بوم نوآوری اجتماعی ایران، به نوآوران، فناوران و کارآفرینان در مسیر پیشرفت و بالندگی هر چه بیشتر جامعه کمک کرده و اهالی حوزه نوآوری را در افزایش اثرگذاری اجتماعی فعالیت‏ هایشان یاری رساند.

جوایز مشابه جانا؛ جایزه نوآوری اجتماعی

بورسیه اسکال

بورس تحصیلی اسکال یک بورس تحصیلی رقابتی برای آن دسته از دانشجویان دانشگاه آکسفورد است که راه‏ حل‏های نوآورانه و کارآفرینانه را برای حل چالش ‏های فوری اجتماعی و زیست‏ محیطی دنبال می‌کنند. این بورس تحصیلی هزینه‏ های دوره کامل آموزشی و همچنین هزینه ‏های زندگی حداقلی دانشجویان را پوشش می‏دهد.

جایزه تاثیر اجتماعی دانشگاه اوترخت

این جایزه شامل اعطای گرنت مالی در ازای هدایت یک پروژه اجتماعی یا عملکرد اجتماعی با تاثیر بالا به صورت فردی یا گروهی است که به دانشجویان، کارکنان یا تیم ‏های مشترک این دو گروه اهداء می‏گردد.

گرنت اجتماعی اروپا

این گرنت با هدف تسهیل مقیاس یافتن راهکارهای نوآورانه اجتماعی و کمک به شتابدهی کسب ‏و کارهای اجتماعی به رفع معضلات اجتماعی جامعه کمک می‏کند. همچنین، این جایزه از طریق حمایت از همکاری‏ های مولد به توسعه فعالیت‏ های اثرگذار در حوزه‏ های اشتغال، آموزش، مهارت‏ آموزی و اجتماعی‏ سازی یاری می‏رساند.

جایزه کارآفرینی اجتماعی فیس‏بوک

این جایزه به افراد یا تیم‏ هایی اهدا می‏گردد که مشاغل اجتماعی قابل مقیاس داشته و به یک مسئله مهم اجتماعی یا اقتصادی در منطقه خود بپردازند و جامعه خود را توانمند کنند. هر یک از اعضای این تیم‏ ها می ‏بایست توسط یک موسسه یا نهاد حقوقی غیرانتفاعی هدایت یا استخدام شده باشند.

بورسیه اسکال

بورس تحصیلی اسکال یک بورس تحصیلی رقابتی برای آن دسته از دانشجویان دانشگاه آکسفورد است که راه‏ حل‏های نوآورانه و کارآفرینانه را برای حل چالش ‏های فوری اجتماعی و زیست‏ محیطی دنبال می‌کنند. این بورس تحصیلی هزینه‏ های دوره کامل آموزشی و همچنین هزینه ‏های زندگی حداقلی دانشجویان را پوشش می‏دهد.

جایزه تاثیر اجتماعی دانشگاه اوترخت

این جایزه شامل اعطای گرنت مالی در ازای هدایت یک پروژه اجتماعی یا عملکرد اجتماعی با تاثیر بالا به صورت فردی یا گروهی است که به دانشجویان، کارکنان یا تیم ‏های مشترک این دو گروه اهداء می‏گردد.

گرنت اجتماعی اروپا

این گرنت با هدف تسهیل مقیاس یافتن راهکارهای نوآورانه اجتماعی و کمک به شتابدهی کسب ‏و کارهای اجتماعی به رفع معضلات اجتماعی جامعه کمک می‏کند. همچنین، این جایزه از طریق حمایت از همکاری‏ های مولد به توسعه فعالیت‏ های اثرگذار در حوزه‏ های اشتغال، آموزش، مهارت‏ آموزی و اجتماعی‏ سازی یاری می‏رساند.

جایزه کارآفرینی اجتماعی فیس‏بوک

این جایزه به افراد یا تیم‏ هایی اهدا می‏گردد که مشاغل اجتماعی قابل مقیاس داشته و به یک مسئله مهم اجتماعی یا اقتصادی در منطقه خود بپردازند و جامعه خود را توانمند کنند. هر یک از اعضای این تیم‏ ها می ‏بایست توسط یک موسسه یا نهاد حقوقی غیرانتفاعی هدایت یا استخدام شده باشند.

محورهای تخصصی جانا؛ جایزه نوآوری اجتماعی

زیست ‏بوم نوآوری اجتماعی

این محور مربوط به فعالیتی است که توانسته است در قیاس با سایر نهادها، پویاترین و منسجم ترین زیست ‏بوم نوآوری اجتماعی را توسعه دهد.

کسب ‏و کار نوآورانه اجتماعی

این محور مربوط به فعالیتی است که توانسته است در قیاس با سایر کسب‏ و کارها، مدل کسب ‏و کاری نوآورانه‏ تر و اثرگذارتری را عملیاتی کند.

محصول نوآورانه اجتماعی

این محور مربوط به محصولی است که توانسته است در قیاس با سایر محصولات، مسئله جامع ‏تری را به روشی کارآمدتر و قابل استفاده‏ تر حل نماید.

 

خدمت نوآورانه اجتماعی

این محور مربوط به فعالیتی است که توانسته است در قیاس با سایر فعالیت ‏ها، فعالیت اثربخش ‏تری را برای تقویت اثر نوآوری‏ های اجتماعی اجرایی نماید.

زیست ‏بوم نوآوری اجتماعی

این محور مربوط به فعالیتی است که توانسته است در قیاس با سایر نهادها، پویاترین و منسجم ترین زیست ‏بوم نوآوری اجتماعی را توسعه دهد.

 

کسب ‏و کار نوآورانه اجتماعی

این محور مربوط به فعالیتی است که توانسته است در قیاس با سایر کسب‏ و کارها، مدل کسب ‏و کاری نوآورانه‏ تر و اثرگذارتری را عملیاتی کند.

محصول نوآورانه اجتماعی

این محور مربوط به محصولی است که توانسته است در قیاس با سایر محصولات، مسئله جامع ‏تری را به روشی کارآمدتر و قابل استفاده‏ تر حل نماید.

 

خدمت نوآورانه اجتماعی

این جایزه به نهادی اعطا می‏گردد که توانسته است در قیاس با سایر نهادها، پویاترین و منسجم‏ ترین زیست‏ بوم نوآوری اجتماعی را توسعه دهد.

 

حوزه‌های جانا؛ جایزه نوآوری اجتماعی

آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی

جمعیت، زن و خانواده

محیط زیست

هویت اجتماعی

سلامت و نشاط اجتماعی

گردشگری و توسعه روستایی

اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی

انضباط اجتماعی و حقوق شهروندی

همراهان جانا؛ جایزه نوآوری اجتماعی