ما را در رقابت دانشجویی نوآوری اجتماعی همراهی کنید

بهمن 24, 1402
همراه خوب ما سلام؛ ما در رقابت دانشجویی نوآوری اجتماعی، درنظر داریم به منظور تقویت نگاه نوآورانه به حل معضلات ...ادامه مطلب
نوآوری اجتماعی در آفریقا

نوآوری اجتماعی در آفریقا

بهمن 15, 1402
در آفریقا، نوآوری اجتماعی اصولاً بر تسهیل زندگی افراد فقیر، محروم، یا از جامعه خارج شده تمرکز دارد. هدف این ...ادامه مطلب

جستجو ...